Platni nalog - honorari

Dokument Platni nalog - honorari koristi se za izradu naloga za plaćanje drugog dohotka. (obrazac HUB 3 i HUB 3a)
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Honorari.

Nakon što upišete broj JOPPD obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

BATCH BOOKING
Batch booking je postupak kojim banke omogućuju klijentima da se na bankovnom izvodu ne vide pojedinačna plaćanja, nego samo njihov zbroji iznos. Na primjer, prilikom isplate neto plaće, na izvodu se neće vidjeti pojedinačna imena i prezimena radnika s njihovom neto iznosima, nego samo ukupan iznos neto plaće za sve radnike u jednoj stavci. Svrha ovakvog iskazivanja podataka je zaštita tajnosti podataka o plaćama i drugim isplatama radnicima. Također, pojednostavljuje se i knjiženje isplate plaće (ako se knjiženja ne provode pojedinačno po radnicima).

Dakle, ako ne želite da se na bankovnom izvodu vide pojedinačne isplate radnicima, onda polje 'Batch booking' postavite na 'DA'.

NAPOMENA: Neke banke NE PODRŽAVAJU BATCH BOOKING!!