Nalog za plaćanje - neoporezivi primici II

Dokument Nalog za plaćanje - neoporezivi primici II koristi se za izradu naloga za plaćanje neoporezivih primitaka vezanih uz isplatu drugog dohotka, a definiraju de dokumentom Neoporezivi primici II.
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Honorari.

Nakon što upišete broj JOPPD obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.