Nalog za plaćanje - ostali primici

Dokument Nalog za plaćanje - ostali primici koristi se za izradu naloga za plaćanje ostalih primitaka, koji su definirani dokumentom Ostali primici.
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Honorari.

Nakon što upišete broj JOPPD obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.