Platni nalog - plaća

Dokument Nalog za plaćanje doprinosa koristi se za izradu naloga za plaćanje doprinosa na plaću. (obrazac HUB 3 i HUB 3a)
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Plaća.

REDOSLJED UNOSA PODATAKA

Nakon što upišete broj JOPPD obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.

NAPOMENA:
Ako vam program ne učita podatke, vjerojatno niste napravili dokument 'Rekapitulacija plaće po datumu isplate'. Ovaj dokument je nužan za izradu naloga za plaćanje doprinosa.

BROJ JOPPD-a ZADUŽENJA DOPRINOSA
Kod redovne isplate plaće, ovaj broj je jednak odabranom broju JOPPD obrasca. Samo u slučaju naknadne isplate plaće, u ovo polje se ručno treba upisati broj JOPPD obrasca s kojim su zaduženi doprinosi, kako bi program ispravno napravio strukturu poziva na broj, na slijedeći način:

- Za doprinose, u poziv na broj primatelja upisuje se JOPPD kojim je prijavljeno zaduženje doprinosa.
- Za porez i prirez, u poziv na broj primatelja upisuje se JOPPD kojim se prijavljuje naknadna isplata plaće
- Kod netto plaće, u poziv na broj platitelja upisuje se JOPPD kojim je prijavljeno zaduženje doprinosa.


POLJA 'ZA MJESEC' i 'GODINA'
Ova polja služe samo za automatsku izradu opisa plaćanja. Budući da je moguće na isti dan imati i više isplata, nije moguće jednoznačno utvrditi za koji mjesec i koje godine se radi isplata. Nakon što upiete datum isplate, program automatski ponudi prethodni mjesec kao mjesec za kojeg se vrši isplata, što će u većini slučajeva biti ispravan podatak. Ukoliko on ne odgovara, ispravite ga prije nego što pritisnete gumb 'Učitaj podatke'. Ako istovremeno isplaćujete plaću za više mjeseci, u polje 'Za mjesec' upišite '0', i onda u opisu svrhe isplate više neće iti naveden mjesec za kojeg se radi isplata.

PARAMETAR 'VRSTA PODNOSITELJA'
Ovaj parametar ima dvije vrijednosti: 'Pravna osoba' ili 'Državna riznica'. Korisnici proračuna (škole, muzeji... ) ovaj parametar postavljaju na 'Državna riznica' , kako bi dobili dodatna polja za upis poziva na broj zaduženja. Takvi korisnici u ova polja upisuju model plaćanja i poziv na broj zaduženja samo jednom, a program podatke iz tih polja automatski prenosi u sve naloge za plaćanja.

Ostali korisnici (poduzeća, obrtnici...) vrijednost ovog parametra postavljaju na 'Pravna osoba', što je ujedno i početna vrijednost ovog parametra.


POZIV NA BROJ ZADUŽENJA
Prema Uredbi Vlade od 27.04.2012. godine, svi isplatitelji plaće (osim državne riznice) dužni su na svim nalozima za isplatu plaće (neto, doprinosi, obustave...) u poziv na broj zaduženja upisati podatke sa slijedećom strukturom:

67 OIB-MMGG-X

gdje je: 67 - model plaćanja
OIB - upisuje se OIB isplatitelja
MM - mjesec za koji se isplaćuje plaća
GG - godina za koju se isplaćuje plaća
X - oznaka vrste isplate
0 - isplata plaće u cjelosti
1 - isplata prvog dijela plaće
2 - isplata drugog dijela plaće
3 - isplata koja ne podliježe doprinosu za drugi stup
4 - isplata koja ne podliježe doprinosima

Da biste mogli udovoljiti ovim zahtijevima, u program smo dodali dva nova parametra:
- Poziv na broj zaduženja
(Ima dvije vrijednosti : 'Automatski prema Uredbi' ili 'NE')
- Podatak o plaći
(odabire se vrsta isplate plaće)

Nakon što pravilno upišete podatke o plaći, program će automatski na svim nalozima ispisivati poziv na broj prema novoj Uredbi. Automatsko generiranje poziva na broj neće se izvršiti samo za korisnike Državne riznice, na koje se ova Uredba ne odnosi.

PREDAJA NALOGA NA MEDIJU
Korisnici koji naloge predaju na magnetnom mediju