Namjena plaćanja

Namjena plaćanja je dokument za definiranje šifri namjena plaćanja.

Šifra namjene je četveroslovna, a definirana je prema ISO 20022 standardu.

Podatak o šifri namjene nije obvezan na nalogu za plaćanje, i nije povezan s tekstualnim opisom plaćanja.

Šifra namjene može se i direktno upisati u nalog, bez da se prethodno upisuje u ovaj dokument.