Knjiženje plaće

Knjiženje plaće je dokument kojim se automatski knjiži obračun plaće u financijsko knjigovodstvo. Da bi automatski proknjižili obračun plaće, potrebno je u polje 'Datum' upisati datum obračuna plaće (datum dokumenata Obračun plaće) za kojeg želite izvršiti automatsko knjiženje. Ukoliko upišete ispravan datum, program će automatski na temelju podataka iz obračuna, izvršiti pripremu knjiženja za financijsko knjigovodstvo. Prilikom spremanja dokumenta, knjiženje će biti automatski izvršeno.

Prije nego što započne s automatskim knjiženjem, program će zahtijevati da upišete oznaku mjeseca i godine za koju se radila plaća. Ovaj podatak je neophodan za automatsku izradu opisa knjiženja.

Korisnici koji ne koriste grupu Financijsko, ne mogu koristiti ovaj dokument.

Korisnici koji koriste grupu Profitni centri, i koji troškove plaće raspodjeljuju po profitnim centrima, za knjiženje plaće koriste dokument Knjiženje plaće P
Korisnici koji koriste grupu Neprofit i koji troškove plaće raspodjeljuju po projektima ne koriste ovaj dokument Knjiženje plaće, već plaću knjiže isključivo putem dokumenta Temeljnica.