Obračunska lista

Dokument Obračunska lista koristi se za izradu jednog obračuna plaće za jednog djelatnika. Svaki obračun sprema se sa svojim rednim brojem, i uvijek se naknadno može pozvati i prikazati na ekranu.

Prilikom unosa podataka o radniku za kojeg se vrši obračun, program automatski iz dokumenta Djelatnik u obračun učitava podatke o radniku, šifre stjecatelja i primitka za JOPPD obrazac, doprinose za odabranog radnika, kao i stope po kojima se vrši obračun.

Nakon što izvršite odabir djelatnika, u tablicu 'Radni sati' treba upisati podatke o vrstama rada koje ste prethodno upisali dokumentom 'Naknada za rad'. Prilikom unosa podataka o vrstama rada, za one vrste rada za koje je definiran način obračuna 'brutto iznos', potrebno je još upisati i podatak o bruto plaći za navedenu vrstu rada. Ako se odabrana vrsta rada obračunava 'prema satnici', tada će program automatski izračunati iznos plaće kao umnožak broja sati, vrijednosti 1 radnog sata i 'faktora obračuna' za odabranu vrstu rada.

U podatke o radnim satima, vrste rada koje se unose mogu biti i miješane vrste. Npr, za 'redovni rad' je obračun 'prema satnici', a za 'regres' prema brutto iznosu.

MINIMALNA PLAĆA
Za potrebe ispravnog obračuna doprinosa na plaću u slučaju minimalne plaće, u tabelu radnih vremena dodali smo novi stupac 'Obračun doprinosa na plaću', koji može imati jednu od dvije ponuđene vrijednosti:
- Redovan obračun - 100%
- Minimalna plaća - 50%

Kod redovne plaće (koja nije minimalna), ključić se postavlja na svoju osnovnu vrijednost (redovan obračun).

U slučaju isplate minimalne plaće, ovaj ključić treba postaviti na 'Minimalna plaća - 50%', za slijedeće vrste naknada za rad:
- Redovni rad
- Godišnji odmor
- Plaćeni dopust

Za bolovanje na teret poslodavaca, iako ulazi u ukupan iznos minimalne plaće, primjenjuje se redovni obračun doprinosa (100%).

Rad u smjenama i dvokratni rad sastavni su dio mimimalne plaće, pa se u slučaju obračuna minimalne plaće ne trebaju posebno iskazivati na obračunskoj listi jer su već sadržane u iznosu minimalne plaće. (Ako bi se minimalna plaća uvećavala za dodatke na smjenski i dvokratni rad, tada bi ukupan iznos plaće prešao minimalnu plaću, pa više ne bi bila riječ o minimalnoj plaći).

Izuzetak od ovog pravila su dodaci na plaću za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom te prekovremeni rad, koji ne ulaze u minimalnu plaću, ali se mogu na nju dodati. Na te dodatke se ne primjenjuje 50% smanjenje obračuna doprinosa, pa za te vrste naknada za rad ključić treba postaviti na 'Redovan obračun-100%'.

NAPOMENA: Da bi se ključić 'Obračun doprinosa na plaću' mogao postaviti na minimalnu plaću, oznaka primitka mora biti '0009' (minimalna plaća). Preporučamo da u dokumentu Djelatnik odmah upišete ovu oznaku primitka za djelatnike s kojima imate ugovorenu minilanu plaću, kako bi se ona automatski prenosila na obračunsku listu.

Korisnici koji koriste modul 'Kadrovi' i iz njega automatski generiraju obračunske liste, u dokumentu Djelatnik obavezno moraju upisati oznaku primitka '0009' za radnike na minimalnoj plaći, da bi program generirao ispravne obračunske liste.

MINULI RAD
Ukoliko je za odabranog djelatnika predviđen i obračun minulog rada, tada će program automatski obračunati i naknadu za minuli rad, ovisno o tome da li se ta naknada obračunava za odabranu vrstu rada. Napominjemo da se u slučaju obračuna minimalne plaće treba isključiti obračun minulog rada (koeficjent staviti na 0.0) jer minimalna plaća u sebi već uključuje i minuli rad. Kad bi se minimalna plaća uvećala za minuli rad, tada bi ukupan iznos plaće bio veći od minimalne, pa se više ne bi radilo o minimalnoj plaći.

PERIOD OBRAČUNA
U polja 'od dana' i 'do dana' upisuje se interval dana za kojeg se radi obračun plaće. Ako se plaća isplaćuje za čitav mjesec, upisuje se prvi i zadnji dan u mjesecu za kojeg se radi obračun plaće. Ukoliko se plaća isplaćuje više puta u mjesecu, kod svake isplate se upisuje interval za kojeg se vrši isplata plaće.

AUTOMATSKA RASPODJELA
Klikom na gumb 'Automatska raspodjela', pr