Dodaci/obustave

Dodaci/obustave je dokument kojim se definiraju vrste dodataka i obustava na plaću koje se uključuju u obračun plaće tek nakon što je izvršen obračun poreza i prireza. U dokument Dodaci/obustave upisuju se samo oni dodaci na plaću i obustave od plaće koji ne podliježu oporezivanju niti plaćanju doprinosa. Na primjer, u ovaj dokument se upisuje naknada za prijevoz, do iznosa koji se smatra neoporezivim.

Korisnici koji koriste grupu Financijsko, u podatke o dodacima/obustavama upisuju i konta obveze prema djelatniku, te konta troškova za svaki dodatak /obustavu posebno. Ova konta se koriste prilikom automatskog knjiženja obračuna plaće u financijsko knjigovodstvo.

Korisnici koji imaju modul Platni promet, u ovaj dokument upisuju i podatke za automatsku izradu virmana za obustave. Da bi mogli upisati ove podatke, potrebno je prvo dokumentom Partner upisati podatke o tvrtkama/institucijama u korist kojih se uplaćuje obustava, a nakon toga u dokumentu Dodaci/obustave odabrati tog partnera. Na kraju još treba upisati poziv na broj i model plaćanja, kao i opis svrhe uplate.

ISPLATA NA
Ovaj podatak se odnosi samo na dodatke na plaću, a njime se definira da li se dodatak isplaćuje na redovni račun, ili na zaštićeni račun (npr, naknada za prijevoz), u slučaju da ga radnik ima. Ovaj podatak ima utjecaja na obračun samo ako imate radnike s otvorenim zaštićenim računom.

NAPOMENA:
Od 07.mjeseca 2015. godine uvedena je obveza izdavanja potvrde o neisplaćenog plaći (NP1 obrazac) u slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće. U tom obrascu trebaju biti navedeni i svi brojevi žiro računa i pozivi na broj za sve neisplaćene stavke unutar plaće. Iz navedenog razloga, u podacima o dodacima i obustavama treba upisati podatke žiro računima i pozivima na broj čak i u slučaju kad se ne koristi modul Platni promet.