Datum isplate

Dokument Datum isplate koristi se za naknadni upis stvarnog datuma isplate plaće.

Nakon što upišete datum obračuna i upišete datum isplate plaće, program će prilikom spremanja dokumenta automatski ažurirati sve Obračunske liste koje su napravljene na odabrani datum.

Ovaj dokument nije obavezan za korištenje jer se datum isplate plaće može odmah upisati na obračunske liste, ali ako se u trenutku obračuna plaće još ne zna datum isplate, tada se ova polja mogu ostaviti prazna, te se naknadno ovim dokumentom automatski ažuriraju sve obračunske liste.

BRISANJE DATUMA ISPLATE
Ukoliko polje 'Datum isplate' ostavite prazno, program će kod svih obračunskih lista koje nose upisani datum obračuna, obrisati datum isplate (upisati će prazan datum).