Datum predaje radniku

Dokument Datum predaje radniku koristi se za naknadni upis stvarnog datuma predaje obračunske liste (IP1 obrasca) radniku.

Nakon što upišete datum obračuna i datum predaje radniku, program će prilikom spremanja dokumenta automatski ažurirati sve Obračunske liste koje su napravljene na odabrani datum.

Ovaj dokument nije obavezan za korištenje jer se datum predaje može odmah upisati na obračunske liste, ali ako se u trenutku obračuna plaće još ne zna datum predaje radiku, tada se ova polja mogu ostaviti prazna, te se naknadno ovim dokumentom automatski ažuriraju sve obračunske liste.

BRISANJE DATUMA PREDAJE
Ukoliko polje 'Datum predaje radniku' ostavite prazno, program će kod svih obračunskih lista koje nose upisani datum obračuna, obrisati datum predaje (upisati će prazan datum).