Bolovanje i naknade

Dokument Bolovanje i naknade koristi se za evidentiranje naknade za bolovanje koje se refundira od HZZO-a, ali i za druge naknade plaće.

ŠIFRA STJECATELJA
Upisuje se šifra stjecatelja iz dokumenta 'Oznaka stjecatelja'. Na ovom dokumentu dozvoljene su šifre stjecatelja u rasponu 5101-5403.
Za šifre stjecatelja 5201 (bolovanje na teret fonda) i 5209 (ozljeda na radu), upisuju se još i broj radnih sati i iznos naknade. Za ostale šifre stjecatelja ovi podaci se ne upisuju.

DATUM ISPLATE
Ovaj datum je vrlo važan jer se s ovim datumom prijavljuje JOPPD obrazac, a s istim datumom se izrađuju i virmani iz modula Platni promet. Pravilnik o JOPPD obrascu omogućuje da se isplate bolovanja mogu prijavljivati do 15. idućeg mjeseca ( u tom slučaju, bio bi potreban poseban datum za JOPPD obrazac), ali budući da korisnici u većini slučajeva bolovanja isplaćuju zajedno s plaćom, smatramo da je bolovanja jednostavnije odmah prijaviti na JOPPD obascu zajedno s plaćom, prema datumu isplate. Zato nismo uvodili poseban datum za JOPPD obrazac, jer program od korisnika očekuje da prijavi bolovanja u JOPPD obrazac s datumom isplate bolovanja.

Osim gore navedenih podataka, potrebno je još postaviti oznake načina isplate i oznaku mjeseca prema pravilniku o JOPPD obrascu.

ISPLATA NA
Ovim podatkom se određuje da li se iznos bolovanja isplaćuje na redovan ili na zaštićeni računa radnika. Podatak ima utjecaja samo na korisnike koji koriste modul Platni promet.


Dokument Bolovanje na teret fonda automatski knjiži:
- financijsko (samo za stjecatelje 5201, 5202, 5208 i 5209)
- konto potraživanja od fonda
- konto obveze prema djelatniku

ISPIS PODATAKA O POSLODAVCU
Dokumenti za obračun plaće su ovršne isprave i moraju sadržavati podatke o poslodavcu. Korisnici koji prilikom ispisa dokumenta koriste ispis zaglavlja, u zaglavlju već imaju navedene podatke o poslodavcu, pa se oni ne moraju još i dodatno ispisivati u samom dokumentu. Zato se ovim parametrom može isključiti ispis podataka o poslodavcu.

Ukoliko u zaglavlju dokumenta ispisujete podatke o poslodavcu, vodite računa da on mora sadržavati slijedeće podatke: Tvrtku i sjedište poslodavca, OIB i broj žiro računa.