Neoporezivi primici

Dokument Neoporezivi primici namijenjen je za prijavu neoporezivih primitaka u JOPPD obrazac, kada se oni isplaćuju odvojeno od isplate plaće, ili se isplaćuju na drugačiji način (npr. u gotovini, a plaća se isplaćuje na tekući račun). Ovim dokumentom se prijavljuju svi neoporezivi primici, kao što su naknada za prijevoz, terenski dodatak, troškovi službenog puta, korištenje vlastitog automobila u službene svrhe, itd.. Za potpun popis svih neoporezivih primitaka pogledajte izvještaj 'Popis oznaka neoporezivih primitaka'.

U dokument se prvo upisuje šifra neoporezivog primitka, a nakon nje se upisuje period, način isplate, datum isplate i datum JOPPD obrasca.

Datum isplate obavezno je upisati za sve vrste neoporezivih primitaka, osim za šifru 17- putni nalozi, kod koje se mogu prijavljivati i neisplaćeni putni nalozi.

Dakle, u slučaju da se u JOPPD obrascu prijavljuju obračunati, a neisplaćeni putni nalozi, datum isplate se ostavlja prazan, a upisuje se samo datum JOPPD obrasca. Takve dokumente će JOPPD obrazac automatski učitati sa šifrom načina isplate '0-nema isplate'

Ovakvi putni troškovi, kad se naknadno isplaćuju, ne prijavljuju se više s novim datumom isplate u JOPPD obrazac, nego se ručno vrši ispravak originalnog JOPPD obrasca, na način da se ručno promijeni način isplate, iz '0-nema isplate' u odgovarajući način isplate.

Datum JOPPD-a obavezno treba upisivati, jer se s ovim datumom neoporezivi primitak uključuje u JOPPD obrazac. Datum JOPPD obrasca može biti jednak datumu isplate, ali i ne mora, jer se neoporezivi primici mogu prijavljivati i jednom mjesečno, do 15. slijedećeg mjeseca.

Na kraju se u tabelu upisuju podaci o radnicima i iznosu neoporezivog primitka za svakog pojedinog radnika.

NAPOMENA:
Ukoliko se neoporezivi primici (npr. naknada za prijevoz) isplaćuju zajedno s plaćom, onda se ne mora raditi ovaj dokument, već se na Obračunskom listu ovi primici mogu uključiti kroz podatke o dodacima/obustavama. Ovaj dokument treba koristiti samo kada isplata neoporezivih primitaka nije na isti dan kad i plaća, ili kada se isplaćuje na drugi način. Istovremeno prijavljivanje neoporezivog primitka na plaći (kroz dodatke na plaću) i kroz ovaj dokument dovesti će i do dvostrukog izvještavanja na JOPPD obrascu.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA HONORARI
U modulu Honorari postoji dokument Neoporezivi primici II, koji ima istu namjenu kao i ovaj dokument, ali umjesto šifrarnika radnika, koristi šifrarnik poreznih obveznika (iz modula Honorari).

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INO-DOH
Korisnici koji imaju uključen modul INO-DOH, u tabeli radnika imaju dodatna polja za definiranje INO primatellja, koji je potreban za automatsko popunjavanje INO-DOH obrasca.

Klikom na gumb 'Primatelj', program će otvoriti popis svih primatelja iz dokumenta INO primatelj koji:
- imaju isti OIB kao i odabrani radnik
- čija oznaka primitka počinje sa '90' (neoporezivi primici)

Ako vam program javi da nema podataka za prikaz, to znači da u modulu INO-DOH niste definirali INO primatelja s podacima potrebnim za automatsku obradu neoporezivog primitka.