Tabela 01-8

Tabela 01 je dokument kojim se izrađuje prilog uz M4 obrazac.

Nakon što upišete godinu za koju se radi dokument, program će automatski učitati podatke potrebne za popunjavanje obrasca.