Godišnji obračun poreza

Dokument Godišnji obračun poreza namijenjen je za utvrđivanje godišnjeg obračuna plaćenog poreza i prireza te njegove eventualne korekcije na obračunu plaće.

Nakon što upišete podatke o djelatniku za kojeg radite obračun, program će automatski učitati sve isplate plaće koje su bile u toku godine za koju se radi obračun. Osim rekapitulacije svih plaća, program će odmah izračunati godišnji iznos poreza i prireza te ustanoviti razliku između ukupne godišnje obveze i stvarno obračunatog i plaćenog poreza.

Da biste mogli napraviti godišnji obračun, potrebno je učiniti slijedeće:

Prvo za sve radnike treba napraviti obračun plaće koja se isplaćuje (OBAVEZNO upisati datum isplate) u posljednjem mjesecu u godini i na kojima će se kasnije raditi eventualna korekcija poreza. U ovoj fazi, u dokument Obračun plaće još se ne upisuje nikakva korekcija.

Nakon toga za svakog djelatnika treba napraviti po jedan dokument Godišnji obračun poreza. Ukoliko je godišnjim obračunom utvrđena razlika između obračunatog poreza i ukupne godišnje obveze, tada ovu razliku treba naknadno dodati u već napravljene Obračune plaće. Pri tome se u Obračune plaće, u polje 'ispravak poreza', upisuje SAMO IZNOS RAZLIKE POREZA ( BEZ PRIREZA ! ). Razlika prireza biti će automatski obračunata na temelju korekcije poreza.

Na kraju, u Obračun plaće, u polje 'Ispravak odbitka', treba upisati podatak o ispravku iskorištenog osobnog odbitka, koji je utvrđen na godišnjem obračunu (i iskazan u polju 'Ispravak odbitka').

Tek nakon što se napravi ispravak poreza i odbitka na obračunu plaće, nastavlja se s obračunom plaće i izrađuju dokumenti kao što su Rekapitulacija plaće, JOPPD obrazac, Knjiženje plaće i slično.

OGRANIČENJA PROGRAMA
Godišnji obračun plaće napravljen je sa slijedećim pretpostavkama:
- radnik je zaposlen kod poslodavca čitavu godinu (svih 12 mjeseci)
- radnik nije mijenjao prebivalište (cijelu godinu je na istoj općini)
- Radnik tokom godine nije mijenjao osobni odbitak
(ako je mijenjao, sami upisujete ispravan ukupni godišnji iznos osobnog odbitka)

KOREKCIJA PRIREZA
Prilikom godišnjeg obračuna poreza, ovim dokumentom prvenstveno se utvrđuje iznos ISPRAVKA POREZA BEZ PRIREZA, jer će u dokumentu Obračun plaće, nakon što se upiše ispravak poreza, program automatski izvršiti i njemu proporcionalan ispravak prireza. No, u slučajevima kad je tokom godine obračunat prirez po pogrešnoj stopi, ili ako je općina tokom godine mijenjala stopu prireza, tada se osim ispravka poreza treba izvršiti i dodatna KOREKCIJA PRIREZA. Ako je ova korekcija potrebna, dokument Godišnji obračun poreza će u polju KOREKCIJA PRIREZA iskazati iznos korekcije koju treba upisati u dokument Obračun plaće, također u polje KOREKCIJA PRIREZA.