Osobe na stručnom osposobljavanju

Dokument 'Osobe na stručnom usavršavanju' namijenjen je za vođenje evidencije o radnicima koji su na stručnom usavršavanju.

Upisuju se osobni podaci o radnicima (ime i prezime, OIB, adresa,...) te podaci o zapošljavanju (početak i kraj rada, naziv posla, mjesto rada...)