Učenici na praktičnoj nastavi

Dokument 'Učenici na praktičnoj nastavi' namijenjen je za vođenje evidencije o učenicima koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu.

Upisuju se osobni podaci o učenicima (ime i prezime, OIB, adresa,...) te podaci o njihovom radu (početak i kraj rada, naziv posla, mjesto rada...)