Oznaka primitka

Oznaka primitka je dokument za upis podataka o oznakama primitaka za potrebe šifriranja JOPPD obrasca.

Prilikom instalacije programa, oznake primitaka automatski se učitavaju, pa ih nije potrebno ručno upisivati, jer već postoje u programu.

Ručni unos i izmjena podataka od strane korisnika možda će biti potrebna samo u slučaju naknadne izmjene ili dopune šifarnika.

Oznaka primitka definira vrstu primitka, i vrlo je važno da se prilikom izrade obračuna plaće, honorara, bolovanja,... koristi ispravna šifra. Na svakom pojedinom dokumentu program kontrolira dopušteni raspon šifri primitaka za taj dokument, ali unutar tog intervala postoji više različitih šifri od kojih korisnik mora odabrati samo jednu.

Korisnicima preporučamo da ispišu izvještaj 'Popis oznaka primitaka' da bi se upoznali sa svim šiframa i u njima prepoznali one koje će koristiti u radu.

Oznake primitaka koriste se kao matični podaci u slijedećim dokumentima:
- modul Plaća:
- djelatnik
- obračunska lista
- sl. put u inozemstvo
- JOPPD
- modul Honorari:
- porezni obveznik
- obračun drugog dohotka
- ostali primici
- službeni put u inozem.
- JOPPD