Proforma račun

Proforma račun je namijenjen za izdavanje računa bez vrijednosti, kad se šalju uzorci i druga roba koja se ne naplaćuje.

Proforma račun ne vrši nikakva automatska knjiženja. Artikli koji su otpremljeni ovim računom, moraju se razdužiti sa skladišta korištenjem dokumenta Otpremnica iz modula Robno.