Projekt

Projekt je dokument za definranje projekata neprofitne udruge.

Prilikom upisa podataka o projektu, potrebno je upisati i podatak o izvoru sredstava za projekt.

Ako se neki projekt financira iz više izvora, tada se mora definirati više projekata, za svaki izvor posebno.

Budući da se prilikom knjiženja prihoda i rashoda obavezno mora upisati šifra projekta, kao projekt treba definirati i osnovno poslovanje vlastite udruge,