Brisanje rezervacija

Brisanje rezervacija je dokument za brzo brisanje isteklih rezervacija.

Nakon što upišete datum, program će automatski u tabelu učitati sve rezervacije čiji je rok važenja manji od upisanog datuma. Klikom na gumb 'Obriši rezervaciju', program će automatski obrisati sve rezervacije koje su navedene u tabeli.

Ukoliko neku od rezervacija želite zadržati, obrišite ju iz tabele prije nego što kliknete na gumb 'Briši rezervaciju' .

AUTOMATSKO BRISANJE ISTEKLIH REZERVACIJA
U parametrima ovog dokumenta možete aktivirati automatsko brisanje isteklih rezervacija. Ovaj parametar ima tri vrijednosti:

- nikad (program ne briše rezervacije automatski)
- prilikom prvog pokretanja programa u danu
- prilikom svakog pokretanja programa

Ako odaberete automatsko brisanje rezervacija, program će prilikom pokretanja provjeriti ima li rezervacija koje su istekle i, ako ih ima, ponuditi će vam da ih obrišete. Kod automatskog brisanja, uvijek se brišu sve istekle rezervacije.