Račun MP

Račun MP identičan je dokumentu Gotovinski račun, a od njega se razlikuje samo po nazivu.

Određenom broju korisnika, tradicionalni naziv 'Gotovinski račun' ne odgovara, jer uplata kupca nije u izvršena na blagajni (npr. kod prodaje putem interneta,...)

U svemu drugome, ovaj račun je potpuno jednak dokumentu 'Gotovinski račun', a obadva se zajednički učitavaju u dokument 'Promet trgovine' (modul Maloprodaja), odnosno u dokumente 'PKV promet', 'PKT promet' i 'Promet usluga' u modulu Maloprodaja II.

Korisnici mogu slobodno koristiti bilo 'Gotovinski račun', bilo 'Račun MP', a mogu koristiti i obadva računa istovremeno, ako imaju potrebu za dva niza računa u jednoj maloprodaji.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.