Ponuda M

Ponuda M je dokument za izradu ponude iz maloprodaje. Upisom podataka u dokument Ponuda M, ne vrše se nikakva knjiženja niti promjene na stanju zaliha.

Podaci o robama iz dokumenta Ponuda M mogu se kasnije koristiti u dokumentima Gotovinski račun i R račun. Prilikom izrade navedenih dokumenata, ako u polje 'Broj ponude' upišete broj dokumenta Ponuda M, podaci o robama iz dokumenta Ponuda M biti će automatski učitani, te se ne moraju ponovno upisivati.

PROVJERA STANJA NA ZALIHAMA
Dokument Ponuda M može odmah, prilikom unosa artikala vršiti provjeru stanja u proidavaonici, te upozoriti korisnika kada je stanje na skladištu manje od količine upisane na ponudu.

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE POVRATNA NAKNADA
Prilikom obračuna popusta, popust se ne obračunava na iznos povratne naknade, jer je riječ o zakonom utvrđenom iznosu naknade na kojeg se ne može odobravati popust.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa dokumenta, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na računu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvačicu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijedeću strukturu:
Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_dokumenta

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.
Broj_Dokumenta predstavlja redni broj dokumenta ( računa, ponude )
Tip_Dokumenta označava o kojem se dokumentu radi.

Za dokument Ponuda M, tip dokumenta je '03'.