Usklađenje marže

Dokument Usklađenje marže koristi se za korekcije grešaka koje mogu nastati prilikom obračuna izlaza robe sa skladišta po prosječnoj cijeni.

Kod pojedinačnih izlaza, program Synesis prosječnu nabavnu cijenu računa samo na temelju ulaznih cijena, a pri tome ne uzima u obzir stanje zaliha. Ovako izračunata prosječna cijena nije potpuno točna, ali je zato njezin izračun brzo napravljen.

Za razliku od ostalih dokumenata, dokument Usklađenje marže prosječnu cijenu izračunava prema trenutnom stanju na skladištu,čime se dobiva 100 % točan izračun prosječne cijene.

Na temelju ovako izračunate prosječne cijene, dokument Automatsko usklađenje utvrđuje da li su u prethodnim knjiženjima nastala odstupanja, te ako ih ima, automatski vrši ispravak knjiženja nabavne vrijednosti robe kako bi nabavnu vrijednost zaliha sveo na točnu vrijednost.

Dokument Usklađenje marže potrebno je aktivirati jednom za svako obračunsko razdoblje (mjesečno, tromjesečno...) i to sa datumom zadnjeg dana obračunskog razdoblja, a minimalno je nužno da se napravi barem jednom, na kraju poslovne godine.

Ipak, preporučamo i češće korištenje ovog dokumenta, jer će u tom slučaju i podaci o marži i ostvarenoj zaradi kroz godinu biti točniji.

Dokument Usklađenje marže automatski knjiži:
- Financijsko
- ispravak konta ukalkulirane marže
- ispravak konta nabavne vrijednosti prodanih proizvoda.