Prijenos na veleprodaju

Dokument Prijenos na veleprodaju koristi se za prijenos trgovačke robe iz maloprodaje u veleprodaju. Dokument se može koristiti samo ako istovremeno koristite grupe Robno i Maloprodaja II.

Roba upisana u dokument 'Prijenos na veleprodaju' automatski se razdužuje sa zaliha maloprodaje, i prenosi se na veleprodajno skladište. Prijenos robe se obavlja po prosječnoj nabavnoj cijeni ulaza robe na maloprodaju.

AUTOMATSKO PORAVNANJE
U dokumentu 'Prijenos na veleprodaju' nalazi se i parametar 'Način unosa', čije su vrijednosti 'Ručni unos' ili 'Automatsko poravnanje'. Ako se odabere 'Automatsko poravnanje', tada će program, nakon što odaberete skladište na koje prenosite robu, automatski pripremiti popis artikala koji se prenose, kao i njihove količine. Ove podatke će program odrediti na temelju podataka o prometu veleprodaje za odabrani datum. Na ovaj će način veleprodajne zalihe svakodnevno biti svedene na nulu, odnosno sve što se tokom dana proda u veleprodaji, na kraju dana će biti knjigovodstveno preneseno s maloprodaje.

Ovakav način rada namijenjen je onim korisnicima čija je osnovna djelatnost maloprodaja, ali povremeno za neku robu izdaju i veleprodajni račun, te su obvezni promet takve robe evidentirati kroz veleprodaju.

Automatsko poravnanje radi se za svaki datum posebno.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv ARTIKLI.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Dokument Prijenos na veleprodaju automatski knjiži:
- Trgovačku knjigu
- razduženje trgovine
- Robno
- ulaz robe na veleprodajno skladište
- Financijsko
- zadužuje konto veleprodajnog skladišta
a) za PKV robu
- stornira zaduženje trgovine
- stornira ukalkuliranu maržu
- stornira ukalkuliran PDV
- stornira ukalkuliranu povratnu naknadu
b) za PKT robu
- prijelazni konto za PKT robu ( po prosječnoj cijeni nabave)