Prijenos iz veleprodaje

Dokument Prijenos iz veleprodaje koristi se za prijenos robe s veleprodajnog skladišta u maloprodaju. Ovaj dokument mogu koristiti samo oni korisnici koji imaju u istoj knjizi otvorene grupe Maloprodaja II i Robno.

Prilikom prijenosa robe s veleprodaje, dokument automatski utvrđuje nabavnu vrijednost robe koja se prenosi u maloprodaju

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKO PORAVNANJE
U dokumentu se nalazi i parametar 'Način unosa', čije su vrijednosti 'Ručni unos' ili 'Automatsko poravnanje'. Ako se odabere 'Automatsko poravnanje', tada će program, nakon što odaberete skladište iz kojeg uzimate robu, automatski pripremiti popis artikala koji se prenose, kao i njihove količine. Ove podatke će program odrediti na temelju podataka o prometu trgovine za odabrani dan koji su upisani dokumentima PKV promet i PKT promet. Na ovaj će način maloprodajne zalihe svakodnevno biti svedene na nulu, odnosno sve što se tokom dana proda u maloprodaji, na kraju dana će biti knjigovodstveno preneseno s veleprodaje.

Ovakav način rada namijenjen je onim korisnicima čija je osnovna djelatnost veleprodaja, ali povremeno za neku robu izdaju i gotovinski račun, te su obvezni promet takve robe evidentirati kroz maloprodaju.

Automatsko poravnanje je moguće napraviti tek nakon što je izrađeni dokumenti PKV promet i PKT promet (ako postoji), jer se generira isključivo prema datumu i prometu tih dokumenata.

POVRATNA NAKNADA
Radi potrebe knjiženja povratne naknade kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada, u parametrima dokumenta postoji parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade'. Ovaj prametar se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv ARTIKLI.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE
Dokument Prijenos iz veleprodaje automatski knjiži:
- robno
- storno ulaza robe s veleprodajnog skladišta
- trgovačku knjigu
- zaduženje maloprodaje
- financijsko
- storno zaduženja skladišta veleprodaje
a) ZA PKV robu
- zaduženje maloprodaje po prodajnim cijenama
- konto ukalkuliranog PDV-a
- konto ukalkulirane marže
- konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
b) ZA PKT robu
- prelazni konto nabavne vrijednosti za PKT robu ( knjiženje po prosječnoj cijeni)