Početno stanje trgovine II

Početno stanje trgovine II namijenjen je isključivo korisnicima koji vrše prelazak sa modula Maloprodaja na modul Maloprodaja II.

Ovaj dokument automatski učitava podatke o stanju zaliha iz našeg starog modula Maloprodaja, i prenosi ih kao početno stanje u modul Maloprodaja II.

Prilikom prijenosa podataka, dokument Početno stanje trgovine II automatski izračunava nabavnu vrijednost robe kao prosječnu nabavnu cijenu svih ulaza u starom modulu Maloprodaja. Budući da naš stari modul Maloprodaja nije imao obračun prosječne nabavne cijene, dosadašnja knjiženja nabavne vrijednosti prodane robe sigurno neće odgovarati nabavnoj vrijednosti koju će utvrditi dokument Početno stanje trgovine II.

U tom slučaju preporučamo da kao ispravnu nabavnu vrijednost robe na dan prelaska sa stare Maloprodaje na novu Maloprodaju II, uzmete nabavnu vrijednost koja je utvrđena ovim dokumentom. Razlike koje nastanu treba rasknjižiti u financijskom knjigovodstvu, kako bi se sva konta maloprodaje svela na vrijednost koju daje ovaj dokument.

Da biste izvršili prijenos podataka iz stare maloprodaje u novu, dovoljno je pokrenuti dokument, upisati datum početnog stanja i odabrati vrstu robe (PKV ili PKT), i klikom na gumb 'Učitaj sve artikle' pokrenuti automatsko učitavanje podataka iz stare maloprodaje.

Korisnici koji imaju jako puno artikala (na tisuće), mogu umjesto gumba 'Učitaj sve artikle' odabrati gumb 'Učitaj samo 1 grupu artikala'. Nakon što kliknete ovaj gumb, program će otvoriti popis grupa roba iz kojeg ćete odabrati željenu grupu, za koju će se učitati podaci. U tom slučaju, potrebno je napraviti onoliko početnih stanja koliko ima grupa artikala.

ARTIKLI BEZ CIJENE
Kad pokušate spremiti tako automatski učitane podatke, može se dogoditi da se spremanje podataka prekine, a program zastane na nekom artiklu. Ako se to dogodi, riječ je o artiklu za kojeg nema nabavne cijene. Ovo se može dogoditi samo ako za taj artikal nije bilo ulaza (u staroj maloprodaji), pa program nije mogao izračunati prosječnu nabavnu cijenu. Ovakva situacija najčešće je posljedica zamijenjenih šifri roba (primka s jednom šifrom, a prodaja s drugom).

D biste izbjegli ove situacije, preporučamo da prije izrade početnog stanja napravite inventuru u starom modulu Maloprodaja, te da upotrebom dokumenata za knjiženje viškova ili manjkova ( u starom modulu) ispravite pogrešna knjiženja, kako bi prijenos početnog stanja u novi modul Maloprodaja II prošao bez problema.

PARAMETAR 'PRIJENOS PODATAKA IZ'
Ovim parametrom se definira da li se podaci iz stare maloprodaje učitavaju iz knjige tekuće godine, ili iz knjige prethodne godine. Korisnici koji prelazak sa stare na novu maloprodaju naprave u toku godine, ovaj parametar trebaju postaviti na 'TEKUĆU GODINU'. Samo oni korisnici koji će prelazak sa stare maloprodaje na novu napraviti na početku godine (01.01.), ovaj parametar trebaju postaviti na 'PRETHODNU GODINU'.

OBRAZLOŽENJE:
Prelazak sa stare na novu maloprodaju je vrlo jednostavan. Ako je, na primjer, datum prelaska 1.7, onda od tog dana sve nove dokumente vezane uz maloprodaju treba početi raditi u novom modulu Maloprodaja II. Prijenos početnog stanja treba izvršiti tek nakon što su u starom modulu Maloprodaja proknjiženi svi dokumenti koji su trebali biti napravljeni do dana prelaska. Nakon toga, potrebno je samo aktivirati dokument Početno stanje trgovine II, i on će automatski prenijeti stanje zaliha u novi modul Maloprodaja II.

NAPOMENA:
Dokument Početno stanje trgovine II nalazi se u meni-u programa samo ako su istovremeno uključene i stara i nova maloprodaja. Ako je uključena samo nova Maloprodaja II, dokument Početno stanje trgovine II neće biti vidljiv u meni-u (jer je u tom slučaju nepotreban).

NAPOMENA ZA KORISNIKE PROGRAMA SYNESISPOS
Nova verzija programa SynesisPOS napravljena je tako da podatke o stanju zaliha učitava iz starog modula Maloprodaja samo ako nije uključen modul Maloprodaja II. Dakle, od trenutka kad aktivirate modul Maloprodaja II, program SynesisPOS će stanje zaliha učitavati iz modula Maloprodaja II, p