PKT višak i manjak

PKT višak i manjak je dokument za knjiženje viškova i manjkova robe u komisijskoj prodaji.

Da biste mogli koristiti dokument PKT višak i manjak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument PKT višak i manjak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve PKT artikle koji su iskazali višak ili manjak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u trgovačku knjigu.

Da biste učitali podatke o višku i manjku, potrebno je da upišete broj i datum dokumenta, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali višak. Pri tome se učitavaju samo podaci o PKT artiklima (robi u komisiji).

Također, važno je napomenuti da će biti učitani podaci samo s onih inventurnih lista čiji je datum jednak datumu kojeg ste upisali u dokumentu PKT višak i manjak.

Nabavna vrijednost robe biti će automatski izračunata metodom prosječne cijene Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA
Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

Dokument PKT višak i manjak automatski knjiži:
- Trgovačka knjiga
- povećanje/smanjenje zaduženja trgovine