Usklađenje PKV

Usklađenje PKV je dokument koji otkriva (i ispravlja) pogreške u knjiženju prodajne vrijednosti vlastite trgovačke robe (PKV).

Nakon što upištete datum za kojeg želite izvršiti usklađenje, program će :
- na temelju knjigovodstvenih podataka utvrditi količinsko stanje roba
- Ovako utvrđenu količinu pomnožiti će s trenutnom cijenom i izračunati prodajnu vrijednost robe
- Ovako izračunatu prodajnu vrijednost robe usporediti će sa vrijednosću robe koja je iskazana na karticama roba
- Ako postoji razlika između knjigovodstvene vrijednosti robe i umnoška trenutne količine i tekuće cijene, izračunati će razliku
- Na kraju će iz tabele obrisati sve artikle kod kojih nema razlike.

U tabeli će ostati samo oni artikli kod kojih knjigovodstveno stanje prodajne vrijednosti ne odgovara umnošku količine i cijene.

Ako takav dokument spremite, program će automatski izvršiti knjiženje razlike, kako bi kartice artikala bile točne.

OBRAZLOŽENJE:
Neispravne prodajne vrijednosti artikala nastaju kao posljedica promjene prodajne cijene za koju nije bila (pravodobno, točno, ili uopće nije bila napravljena) nivelacija cijena.

Na primjer:
- ako je cijena neke robe prije bila 10 kn, a sada je 15 kn,
- ako je u trenutku promjene cijene na zalihama bilo još 5 komada po staroj cijeni,
- ako nije napravljena nivelacija cijena sa 10 na 15, za količinu od 5 komada
- ako je sva roba u međuvremenu prodana po 15 kn,
- onda je količinsko stanje 0 komada, a vrijednost robe je -25 kn

Dokument Usklađenje PKV otkriti će ovakvu grešku i, ako ga spremite , proknjižiti će razliku od 25 kn za takav artikal.

NAPOMENA:
Prema postojećim pravilnicima, prodajna vrijednost robe uvijek bi se trebala usklađivati putem nivelacije cijena. U tom slučaju, dokument Usklađenje PKV ne treba spremati (i na taj način proknjižiti ispravak greške), nego ga se prvenstveno treba koristiti za kontrolu uspravnosti vrijednosti robe. Dakle, ako se na dokumentu Usklađenje PKV pojavljuje neki artikal, ispravan bi postupak bio utvrditi kada je nastala greška i ispraviti ju putem dokumenta Promjena cijene.

No budući da je u prodavaonicama jako puno artikala, a u knjigovođe jako malo vremena, korištenje ovog dokumenta u konačnici će dati isti financijski rezultat u puno kraćem vremenu.

Pupilla d.o.o. ne garantira da će ovaj dokument uvijek i bez problema biti prihvaćen od strane nadzornih organa u postupku kontrole poslovanja kao ispravan postupak knjiženja razlika.

Dokument Usklađenje PKV automatski knjiži:
Maloprodaja:
- korekciju prodajne vrijednosti robe na kartici i u trgovačkoj knjizi
Financijsko:
- konto vrijednosti robe u prodavaonici
- konto ukalkuliranog PDV-a
- konto ukalkulirane marže