Povratnica K

Povratnica K je dokument za evidentiranje povrata robe koja je prethodno izdana u komisijsku prodaju.

Prilikom izrade Povratnice K, potrebno je prvo odabrati skladište (iz modula robno) na kojeg se vraća roba koja je bila u komisijskoj prodaji. Nakon toga, odabire se komisionar iz šifarnika partnera.

Na kraju se upisuju podaci o artiklima koji se vraćaju na glavno skladište.

Nakon što spremite dokument, program će automatski na glavno skladište vratiti robu koju ste naveli u povratnici, i razdužiti je sa skladišta robe u komisiji.

Dokument Povratnica K automatski knjiži:
- robno
- storno izlaza robe sa glavnog skladišta
- komisija
- storno ulaza robe na skladište robe u komisiji
- financijsko
- storno razduženja konta glavnog skladišta
- storno zaduženja konta skladišta robe u komisiji

Prilikom knjiženja povrata robe, program kao nabavnu cijenu robe koja se vraća, uzima posljednju nabavnu cijenu robe koja je prethodno ušla na komisijsko skladište. (zadnja nabavna). Ovakav način knjiženja je odabran budući da se u najvećem broju slučajeva povratnicom vraća roba koja je zadnja bila i isporučena. Na ovaj način se osigurava da je vrijednost povrata jednaka vrijednosti po kojoj je roba originalno bila i zavedena.


NAČIN KNJIŽENJA U ROBNO KNJIGOVODSTVO
Ovim parametrom može se promijeniti način knjiženja nabavne vrijednosti u robno knjigovodstvo.

Ulaz robe na veleprodajno skladište, prilikom povrata iz komisije, uobičajeno se knjiži kao storno izlaza (dakle, storno potražno). Ovo je teorijski najispravniji način knjiženja jer je riječ o storniranju izlaza sa skladišta veleprodaje. No, zbog načina izračuna prosječne cijene u programu Synesis, ovakav način knjiženja može kod nekih korisnika dovesti do problema u kasnijem izračunu prosječne cijene na veleprodajnom skladištu.

Problemi u obračunu prosječne cijene se događaju u slučaju kad je prvi ulaz na veleprodajno skladište rezultat povrata iz komisije, (a ne početnog stanja ili primke od dobavljača). U tom slučaju, izračun prosječne cijene je pogrešan jer se on u programu Synesis zasniva na iznosima koji se nalaze na dugovnoj strani (primke, početno stanje). Budući da se Povratnica K knjiži kao storno na potražoj strani, ovaj iznos se ne uzima u izračun prosječne cijene, pa je ona pogrešna.

Stoga, korisnicima koji imaju puno povrata robe iz komisije na veleprodajno skladište, preporučamo da ovaj parametar postave na 'Redovno dugovno'. Iako je ovakav način knjiženja manje u skladu s knjigovodstvenom praksom, to je jedini način da se u programu Synesis osigura da se povrati robe iz komisije uključe u sve kasnije izračune prosječne cijene.

Ovaj parametar je dodan u 3.mjesecu 2013. godine, a svi dokumenti koji su napravljeni sa ranijom verzijom programa, ostati će proknjiženi na dosadašnji način (storno potražno), kako se poslovne knjige ne bi automatski mijenjale bez znanja korisnika.