Revers

Revers je dokument za evidentiranje izlaza robe sa skladišta koja se privremeno izdaje i za koju se očekuje povrat na skladište.

U reversu, roba se iskazuje samo količinski, a prilikom izlaza sa skladišta program njezinu vrijednost obračunava po prosječnoj cijeni.

Za povrat robe koja je izdana reversom, koristite dokument Povrat reversa. Za robu koja nikad nije vraćena, i koja se na kraju fakturira, moguće je odmah napisati račun, ali preporučamo da ipak prvo napravite Povrat reversa, a nakon toga redovnu Račun-otpremnicu. Ovakav način knjiženja poželjan je radi izvještaja o artiklima koji su izdani putem reversa, jer reversi za koje nije napravljen Povrat reversa na tim izvještajima stalno prikazuju otvoreno stanje, budući da ovi izvještaju uzimaju u obzir samo dokumente Revers i Povrat reversa.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će osim provjere stanja zaliha, provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već rezervirane. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12:Đuro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

Dokument Revers automatski knjiži:
- robno
- izlaz robe sa skladišta
- financijsko
- potražuje konto skladišta
- duguje konto robe izdane na revers