Povrat reversa

Povrat reversa je dokument za evidentiranje povrata robe na skladište koja je prethodno izdana reversom. Dokument Povrat reversa koristi se samo za povrat robe koja je izdana na revers u istoj poslovnoj godini. Za povrat robe koja je izdana na revers u prethodnim poslovnim godinama, upotrijebite dokument Povrat reversa II.

U dokumentu Povrat reversa, roba se iskazuje samo količinski, a program njezinu vrijednost obračunava po istoj cijeni po kojoj je bila obračunata prilikom izdavanja reversa. Prilikom unosa podataka, količine koje se vraćaju treba uvijek upisivati kao pozitivan broj.

Prilikom izrade povrata reversa, obavezno treba upisati broj reversa temeljem kojeg se vrši povrat. Ovo je neophodno kako bi program mogao obračunati vrijednost povrata po istoj cijeni po kojoj je i izdana.

Dokument Povrat reversa automatski knjiži:
- robno
- storno izlaza robe sa skladišta
- financijsko
- storno potražuje konto skladišta
- storno duguje konto robe izdane na revers