Cjenik smještaja

Cjenik smještaja je dokument kojim se upisuju cijene hotelskih usluga za određenu kategoriju soba, apartmana, parcela i/ili gostiju.

Nakon što upišete naziv cjenika, u tabelu se upisuju podaci o cijenama usluga i periodu za kojeg vrijede upisane cijene. Ukoliko za istu vrstu soba vrijede različite cijene za sezonu, predsezonu ili izvan sezone, tada se u istom cjeniku upisuju cijene za svaki dio godine posebno. Za svaki period upisuje se po jedan redak u tablici cijena.

Dokumentom Cjenik smještaja može se definirati više različitih cjenika za istu i/ili različitu vrstu soba. Na primjer, za apartmane će najvjerojatnije trebati upisati barem dva cjenika: cjenik za prvu osobu u apartmanu, te cjenik za ostale osobe. Prva osoba će nositi osnovnu cijenu apartmana, dok će se za ostale osobe upisati samo nadoplata za doručak, posteljinu i slično. Isto vrijedi za gosta na pomoćnom ležaju, koji plaća manju cijenu od gostiju na osnovnom ležaju.

NAPOMENA ZA KAMPOVE
Kod kampova, u Cjenik smještaja unosi se samo cijena boravka po osobi. Ostale naknade (šator, automobil, prikolica i slično) ne upisuju se u Cjenik smještaja, već putem dokumenta Ostale usluge. Cjenik smještaja koristi se samo za one naknade koje su vezane direktno uz gosta, i ovise o broju gostiju. Ukoliko se naknada za šator ne naplačuje za svakog gosta u šatoru posebno, nego fiksno, bez obzira na broj gostiju, takva se naknada obračunava kroz dokument Ostale usluge. Isto vrijedi i za naknadu za struju, parking automobila i drugo.