Sitni inventar

Dokument Sitni inventar koristi se istovremeno za upis podataka o sitnom inventaru i njegovo stavljanje u upotrebu.

Dokument Sitni inventar automatski knjiži:
- financijsko
- razduženje konta 'Sitni inventar na skladištu'
- zaduženje konta 'Sitni inventar u upotrebi'
- ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi
- troškovi otpisa sitnog inventara
- Proračunsko knjigovodstvo
- konto 'Sitni inventar u upotrebi'
- konto Ispravak vrijednosti sitnog inventara


Korisnici koji koriste grupu Financijsko, mogu iz navedenih knjiženja uočiti da program Synesis automatski vrši otpis sitnog inventara u trenutku njegovog stavljanja u upotrebu.

Konto 'Sitni inventar na skladištu' koristi se kao prijelazni konto, budući da povezuje knjiženje ulaznog računa putem dokumenta URA s knjiženjem dokumenta Sitni inventar. Prilikom knjiženja ulaznog računa za sitni inventar, konto dobavljača treba zatvoriti s kontom 'Sitnog inventara na skladištu'.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORAČUN II
Kod proračunskog knjigovodstva se ne koristi konto 'Sitni inventar na skladištu', jer nema potrebe za prijelaznim kontom buduća da se prilikom knjiženja ulaznog računa odmah pojavljuje konto rashoda sitnog inventara.