Rashodovanje S.I.

Dokument Rashodovanje S.I koristi se za knjiženje rashodovanja sitnog inventara (za njegovo stavljanje izvan upotrebe).

Dokument Sitni inventar automatski knjiži:
- financijsko
- konto 'Sitni inventar u upotrebi' - potražno
- konto 'ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi' - dugovno
- Proračunsko knjigovodstvo
- konto 'Sitni inventar u upotrebi' - potražno
- konto 'ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi' - dugovno