Sitni inventar u upotrebi

Dokument Sitni inventar u upotrebi daje popis sveg sitnog inventara koji je do zadanog datuma stavljen u upotrebu, a nije rashodovan.

Dokument Sitni inventar u upotrebi ne može se spremiti, već samo odštampati, jer ima karakter izvještaja.