Oznaka stjecatelja

Oznaka stjecatelja je dokument za upis podataka o oznakama stjecatelja za potrebe šifriranja JOPPD obrasca.

Prilikom instalacije programa, oznake stjecatelja automatski se učitavaju, pa ih nije potrebno ručno upisivati, jer već postoje u programu.

Ručni unos i izmjena podataka od strane korisnika možda će biti potrebna samo u slučaju naknadne izmjene ili dopune šifarnika.

Ozaka stjecatelja definira vrstu stjecatelja primitka, i vrlo je važno da se prilikom izrade obračuna plaće, honorara, bolovanja,... koristi ispravna šifra. Na svakom pojedinom dokumentu program kontrolira dopušteni raspon šifri stjecatelja za taj dokument, ali unutar tog intervala postoji više različitih šifri od kojih korisnik mora odabrati samo jednu.

Korisnicima preporučamo da ispišu izvještaj 'Popis oznaka stjecatelja' da bi se upoznali sa svim šiframa i u njima prepoznali one koje će koristiti u radu.

Oznake stjecatelja koriste se kao matični podaci u slijedećim dokumentima:
- modul Plaća:
- djelatnik
- obračunska lista
- bolovanje i naknade
- sl. put u inozemstvo
- JOPPD
- modul Honorari:
- porezni obveznik
- obračun drugog dohotka
- ostali primici
- službeni put u inozem.
- JOPPD