TU-11

Dokument TU-11 namijenjen je za izradu mjesečnog statističkog izvještaja TU-11.

Nakon što upišete period za kojeg želite izvještaj, program će automatski učitati podatke na temelju podataka o prijavama gostiju.

NAPOMENA ZA KORISNIKE PRETHODNE VERZIJE PROGRAMA

Da biste u novom TU-11 obrascu dobili ispravne podatke o stranim gostima po državama, potrebno je u dokumentu 'Šifre država' za sve države upisati i šifre za TU-11 obrazac.
Za države za koje se u TU-11 obrascu iskazuju pojedinačni podaci (npr. Njemačka, Francuska,...), upisuje se odgovarajuća šifra države iz TU-11 obrasca (npr. 250 za Francusku, 840 za SAD, itd...).

Za države koje se u TU-11 obrascu iskazuju zbirno, potrebno je upisati šifru za zbirni podatak. Tako, na primjer, za državu Peru treba upisati šifru 994 (ostale države južne i srednje amerike), a za Egipat treba upisati šifru 992 (ostale afričke države).

Budući da prethodna verzija programa nije imala ovaj podatak, potrebno ga je naknadno dopisati za svaku državu koja se pojavljuje u podacima za prijavu gosta. Podaci o šiframa država za TU-11 obrazac trebaju biti upisani prije izrade novih prijava gostiju.

NAPOMENA ZA NOVE KORISNIKE
Korisnici koji prvi puta koriste program, prilikom otvaranja nove knjige mogu automatski učitati šifre država, a budući da je u njima ovaj podataka već upisan, ne treba ga naknadno ručno upisivati.