Tabela 01-10

Tabela 01/10 je dokument za izradu tabele 01/10 koju koristi HZZO prilikom postupka kontrole obračuna doprinosa.

Nakon što upišete godinu za koju se radi dokument, program će automatski učitati podatke potrebne za popunjavanje obrasca.