Porezni obveznik

Dokument Porezni obveznik je namijenjen za unos podataka o poreznim obveznicima za koje se vrši obračun poreza i prireza na dohodak za primitke koje isplaćuje isplatitelj, a koji se obračunavaju upotrebom nekog od slijedežih dokumenata: Honorar, Dohodak od imovine, Ostali primici.

U podatke o poreznom obvezniku, osim imena i prezimena i JMBG-a, upisuju se i podaci o mjestu u kojem porezni obveznik plaća porez, kao i o stopi prireza koja se plaća u tom mjestu. Također, upisuju se i podaci o stopama doprinosa koje se primjenjuju prilikom obračuna honorara, ako se oni obračunavaju.

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, u podatke o poreznom obvezniku još upisuju i konto obveze prema poreznom obvezniku za netto honorar.