Usporedba saldakonta s PDV-om

Dokument Usporedba saldakonta s PDV-om namijenjen je za 'brzu' provjeru usklađenosti saldakonta s upisanim plaćanjima računa u modulu PDV.

Ovaj dokument je namijenjen korisnicima poduzećima koji obračun PDV-a rade prema naplaćenoj realizaciji, pa su obavezni u modulu PDV, u tabelu plaćanja upisivati datum i iznos svakog plaćanja računa, kako bi plaćeni računi bili uključeni u obračun PDV-a.

Iako se plaćanja koja su dokumentom Izvod povezana s knjigom URA i IRA automatski provode od strane programa, uvijek postoji mogućnost da je u modulu PDV korisnik plaćanja ručno mjenjao/upisivao, ili da neke uplate nije povezao s knjigama URA i IRA te stoga može postojati razlika između saldakonta u modulu financijsko i uplata upisanih u modulu PDV.

OGRANIČENJE
Prilikom učitavanja prometa iz financijskog knjigovodstva, program ne vrši razradu po kontima, nego samo ukupno po partnerima, te takav saldo uspoređuje sa ukupnim saldom partnera učitanim iz knjiga URA i IRA. Kod većine korisnika, ovo će se podudarati, ali korisnici koji imaju knjiženja na više konta (npr 1209, 2209,...) mogu u saldima imati razlike i po ovoj osnovi.

Usporedba salda partnera po kontima, nažalost, nije moguća, jer u modulu PDV ne postoji jednoznačna razrada po kontima, pa njihovo uspoređivanje s kontima iz financijskog knjigovodstva nije moguće. Zato kod korištenja ovog dokumenta treba voditi računa o tome, jer ne mora svaka razlika u saldu značiti i neispravnost evidencije plaćanja u modulu PDV.

Nakon što učita sve podatke, program će automatski obrisati sve stavke kod kojih nema razlike u saldu između financijskog knjigovodstva i PDV-a, tako da u tabeli ostaju samo one stavke kod kojih se pojavljuju razlike.

UKoliko ima razlika, preporučamo usporediti kartice kupaca (dobavljača) iz financijskog sa karticama iz modula PDV kako bi se utvrdile i otklonile razlike.

Dokument se ne može spremiti , jer služi samo za trenutnu usporedbu stanja.