Putna isprava

Dokument Putna isprava koristi se za upis šifri putnih isprava kako ih je odredio MUP.

Upisuju se šifra i naziv putne isprave prema šiframa MUP-a.

Prilikom otvaranja nove knjige, program će vam automatski ponuditi da sam učita cjelokupan šifrarnik MUP-a, kako ne biste morali upisivati ove podatke.