URA

Dokument URA koristi se za upis podataka o ulaznim računima u knjigu U-RA.

U dokument URA upisuju se samo podaci o redovnim (tuzemnim) računima. Za račune od stjecanja dobara iz EU, usluga iz EU, uvoza, tuzemnog prijenosa porezne obveze i primljene isporuke od poreznih obveznika bez sjedišta u RH, treba koristiti posebne evidencije, koje se također nalaze u ovom modulu.

KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokument U-RA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. Budući da su ulazni računi međusobno vrlo različiti, neophodno je omogućiti da se ručno zadaju knjiženja za svaki pojedini račun. Stoga svi dokumenti za upis U-RA imaju tablicu za unos knjiženja za financijsko knjigovodstvo. U ovoj tablici korisnik unosi knjiženja na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Broj stavaka za knjiženje nije ograničen, jedini je uvijet da knjiženja moraju biti u ravnoteži.

U parametre dokumenta URA upisuju se konta koja se uobičajeno koriste kod knjiženja ulaznih računa, kako bi program ubrzao unos ovih podataka u tabelu knjiženja. Upisuju se konta obveze prema dobavljaču i konto plaćenog pretporeza. Ove stavke su sastavni dio svakog knjiženja ulaznog računa, i program ih automatski generira u tablici knjiženja umjesto Vas. Jedino što je potrebno ručno dodati je konto troškova koji se razlikuje od računa do računa.

Za račune za osobna vozila i reprezentaciju, u parametrima postoje posebna konta za automatsko knjiženje. Specifičnost ovih knjiženja je u tome što se PDV ne odbija, a ukupan iznos računa s PDV-om se dijeli na porezno priznati i nepriznati dio u omjeru 50% - 50%.

Za sve druge slučajeve u kojima se za dio računa ne može odbiti PDV, u parametrima postoje dva dodatna konta, za porezno nepriznati PDV i porezno nepriznatu osnovicu. Budući da se ovdje mogu pojavljivati različita konta, u parametre upišite najčešći slučaj, a prilikom knjiženja računa, ako je potrebno, ručno ih promijenite prije spremanja dokumenta.

VRSTA TROŠKA
Prilikom unosa podataka o ulaznom računu, nakon polja "Tip računa", dodali smo novo polje "Trošak", koji može imati jednu od ove tri vrijednosti: Redovni, Vozilo i Reprezentacija. Ako odaberete vrstu troška "vozilo" ili "reprezentacija", program će automatski izvršiti raspodjelu ukupnog iznosa računa u omjeru 50% - 50%, i automatski pripremiti odgovarajuća knjiženja. Kod obrtnika, u polje "Član 22 %", program će automatski staviti "50%" za vozila i "37.5%"za reprezentaciju, jer se ona računa iz ukupnog iznosa s PDV-om .

KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA ZA ROBU I SIROVINE U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
Korisnici koji koriste grupe Robno, Materijalno i Maloprodaja, račune za robu i/ili sirovine knjiže u dvije faze: prvo se upisuju kao dokument Primka (u grupama robno, Materijalno, Maloprodaja...) a zatim kao dokument URA. Redosljed može biti i obrnut (prvo U-RA, pa onda Primka). Bitno je naglasiti da se knjiženje ovakvog računa odvija kroz dva dokumenta. Prvo dokument Primka automatski knjiži ulaz robe na skladište (materijalno i financijski), a zatim dokument U-RA knjiži podatke o računu.

Budući da dokumenti tipa Primka sami vrše knjiženje ulaza robe u materijalno i financijsko knjigovodstvo, u dokumentu U-RA za knjiženje ovih računa ne smije se koristiti konto skladišta, jer bi u tom slučaju ovaj konto bio proknjižen dva puta.

Knjiženja takvih računa vrše se uz pomoć 'prijelaznog' računa, koji može imati karakter 'obveze za nefakturiranu robu' ili konta za obračun nabavne vrijednosti robe. Na primjer, ulazni račun za robu u veleprodaji, dokumentom Primka knjiži se na konto skladišta, a njegova protustavka je ili konto obveze za nefakturiranu robu, ili konto obračuna nabavne vrijednosti. Prilikom knjiženja u dokument U-RA, konto obveze dobavljaču i konto pretporeza zatvaraju se sa kontom koji je korišten kod izrade Primke (Obveza za nefakturiranu robu ili konto obračuna nabavne vrijednosti).

Postojanje 'prijelaznog' računa, pruža dodatni instrument kontrole knjiženja, jer sal