URA - tuzemni PPO

URA - Tuzemni PPO je dokument za knjiženje ulaznih računa s tuzemnim prijenosom porezne obveze.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj računa ima obvezu obračuna PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajuće rubrike na obrascu.

DATUM OBRAČUNA
U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.
Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.