Storno zaduženja II

Storno zaduženja II je dokument kojim se automatski stornira kompletno zaduženje trgovine za odabrani tarifni broj PDV-a.

Ovaj dokument isključivo se koristi (u paru s dokumentom Novo zaduženje II), prilikom promjene stope PDV-a.

Na primjeru promjene stope PDV-a sa 23% na 25% od 01. 03. 2012, postupak je slijedeći:

A) PREDRADNJE PRIJE PROMJENE STOPE
- Poželjno je napraviti inventuru i proknjižiti viškove/manjkove.
- OBAVEZNO pokrenite i pospremite dokumente Usklađenje PKV (i Usklađenje PKT, ako ima PKT robe)
- OBAVEZNO pokrenite dokument Usklađenje Marže (radi točnog utvrđivanja nabavne vrijednosti)

Tek nakon što ovo napravite možete pristupiti promjeni tarifnog broja PDV-a na slijedeći način:

B) PROMJENA STOPE PDV-a
- Prvo se dokumentom Storno zaduženja II stornira cjelokupno zaduženje trgovine za sve artikle koji imaju redovnu stopu PDV-a (23%).
- Nakon toga se dokumentom PDV tarifni broj, u već POSTOJEĆEM tarifnom broju PDV-a izvrši izmjena stope PDV-a sa 23 na 25%.
- Za artikle koji mijenjaju tarifni broj (dječja hrana, masti,...) dokumentom Roba/usluga ručno izvršiti promjenu tarifnog broja i cijene za svaki artikal iz te kategorije.
- Na kraju se dokumentom Novo zaduženje II ponovo zaduži trgovina, ali ovaj puta s novim iznosima, usklađenim s novom stopom PDV-a.

Prilikom izrade dokumenta Storno zaduženja, potrebno je upisati datum storniranja, te odabrati vrstu robe PKV ili PKT. Korisnici koji imaju i vlastitu robu i robu u komisiji, izrađuju DVA dokumenta Storno zaduženja, jedan za PKV robu, a drugi za PKT robu. Obadva dokumenta treba napraviti s istim datumom.

Nakon što upišete ove podatke, pritiskom na gumb 'Odaberi tarifni broj PDV-a', program će otvoriti tabelu sa svim tarifnim brojevima koje ste definirali dokumentom PDV tarifni broj. Odaberite tarifni broj redovne stope i pritisnite enter. Program će automatski učitati sve artikle koji pripadaju odabranom tarifnom broju, kao i njihovo stanje zaliha, koje će odmah iskazati s negativnim predznakom, kako bi ih stornirao. Korisnici koji imaju puno artikala možda će morati malo duže pričekati dok program izvrši obračun za sve artikle.

Nakon što su podaci učitani, jedino je još potrebno spremiti dokument.

Nakon toga možete pristupiti izmjeni stope PDV-a putem dokumenta PDV tarifni broj, a nakon toga pokrenuti dokument Novo zaduženje II.

Dokument Storno zaduženja II automatski knjiži:
- maloprodaja
- stornira zaduženje trgovačke knjige
- financijsko
- stornira zaduženje trgovine po prodajnoj vrijednosti
- stornira konto ukalkulirane marže
- stornira konto ukalkuliranog PDV-a
- stornira konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
- nabavnu vrijednost robe prenosi na prijelazni konto nabavne vrijednosti (metodom prosječne cijene)

Kao prijelazni konto nabavne vrijednosti možete koristiti neki obračunski konto (npr iz skupine 29), jer on ima prijelazni karakter. Koristi se samo da sačuva nabavnu vrijednost, koju će ponovo preuzeti dokument Novo zaduženje II. Nakon što napravite dokument Novo zaduženje II, saldo ovog konta bi trebao biti nula.