Promjena tarifnog broja artikala

DOBRO PROUČITE OVAJ TEKST I TEK KAD STE SVE RAZUMJELI, NASTAVITE S KORIŠTENJEM OVOG DOKUMENTA !!!

'Promjena tarifnog broja artikala' je dokument za promjenu šifre tarifnog broja PDV-a za više artikala odjednom.

Nakon što upišete broj i datum dokumenta, odaberite staru šifru tarifnog broja PDV-a koja se mijenja.

Na primjer, u slučaju promjene PDV-a sa 25% na 13%, treba odabrati oznaku tarifnog broja za 25% pdv-a.


UČITAJ STORNO ZADUŽENJA
Korisnici koji imaju modul Maloprodaja (ili Maloprodaja II), klikom na gumb 'Učitaj storno zaduženja' mogu automatski učitati artikle koji su upisani dokumentom 'Storno zaduženja maloprodaje' i čiji tarifni broj odgovara upisanome. Na oavj način će automatski biti učitani svi artikli kojima se mijenja tarifni broj

UČITAJ SVE ARTIKLE
Klikom na ovaj gumb program će učitati SVE ARTIKLE čiji tarifni broj odgovara upisanom. Ovaj gumb trebaju koristiti samo oni korisnici koji nemaju modul Maloprodaja (niti Maloprodaja II) i koji mijenjaju tarifni broj za sve artikle (ili barem za većinu njih). Nakon što program učita sve artikle iz odabranog tarifnig broja, potrebno je iz tabele obrisati one artikle za koje se ne radi promjena tarifnog broja.

RUČNI UNOS, IZMJENE I DOPUNE POPISA ARTIKALA
Korisnici koji nemaju modul Maloprodaja i koji ne mijenjaju tarifni broj PDV-a za većinu artikala, nego samo za neke, ručno trebaju u tabelu upisati artikle za koje se mijenja tarifni broj PDV-a. Također, ako su artikli učitani automatski, popis se može mijenjati ručnim dodavanjem i brisanjem artikala u tabeli. Pri tome budite posebno oprezni, jer će na kraju svi artikli koji se nalaze u tabeli biti promijenjeni na novu šifru PDV-a.

NOVI TARFNI BROJ
Na kraju odaberite novu šifru tarifnog broja PDV-a. Ukoliko novu stopu PDV-a još nemate definiranu, prvo ju treba definirati dokumentom 'PDV tarifni broj'. Pri tome obratite pažnju na 'ključić' vrsta poreza', kojeg za stopu od 13% treba postaviti na 'snižena stopa', a za stopu od 5% na 'najniža stopa'.

NAČIN PROMJENE CIJENE
U parametrima ovog dokumenta nalazi se 'Način promjene cijene'. Ovim parametrom određujete kako će program mijenjati prodajnu cijenu artikala.

Ako je parametar postavljen na 'Promjeni cijenu s PDV-om', onda će svim artiklima cijena bez pdv-a ostati nepromijenjena, a cijena s PDV-om će se promjeniti u skladu s novom stopom. Tako, na primjeru promjene sa 25% na 5%, konačna maloprodajna cijena biti će umanjena za 20%.

Ako je parametar postavljen na 'Promijeni cijenu bez PDV-a', onda će maloprodajna cijena s PDV-om ostati nepromijenjena, a mijenjati će se cijena bez PDV-a.

Ovaj parametar obavezno treba postaviti na željenu vrijednost PRIJE SPREMANJA DOKUMENTA. (poslije je kasno, ne može se naknadno automatski popraviti).

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA MALOPRODAJA I MALOPRODAJA II
Korisnici modula maloprodaja (I ili II), prije promjene tarifnog broja artikla trebaju prvo napraviti dokument 'Storno zaduženja' (ili 'Storno zaduženja II'), dok su u programu još stare cijene.

Tek nakon što se stornira zaduženje za sve artikle kojima se mijenja tarifni broj, može se napraviti promjena tarifnog broja artikala.
I na kraju, kad je promjena izvršena, potrebno je još napraviti dokument 'Novo zaduženje' (ili 'Novo zaduženje II)

U slučaju promjene PDV-a koja nastupa 1.1.2019. godine preporučamo slijedeći postupak:

A) Za korisnike modula Maloprodaja (ili Maloprodaja II)
- U knjizi za 2018 godinu ne mijenjajte ništa. Završite poslovnu godinu kao i obično i napravite zaključak godine.
- u novoj knjizi za 2019. godinu napravite prvo početno stanje a zatim Storno zaduženja maloprodaje
- dokumentom PDV tarifni broj definirajte nove stope PDV-a za 13% i 5% ( ako ih još nemate upisane)
- nakon toga napravite promjenu tarifnog broja
- na kraju napravite novo zaduženje maloprodaje

A) Za korisnike veleprodaje (koji nemaju module Maloprodaja ili Maloprodaja II)
- U knjizi za 2018 godinu ne mijenjajte ništa. Završite poslovnu godinu kao i obično i napravite zaključak godine.
- u novoj k