Zamjenske šifre materijala

Dokument Zamjenske šifre materijala namijenjen je za unos podataka o šiframa materijala kako se one vode kod vašeg dobavljača.

Ovi podaci su neophodni samo ako se u dokumentu Primka M koristi funkcija 'Učitaj s diskete'. (detalje o ovoj funkciji vidi u dokumentu Primka M).

Nakon što upišete podatak o dobavljaču čije šifre upisujete, u tablici materijala prvo ćete odabrati vlastitu šifru materijala iz svojeg šifrarnika, te uz nju upisati šifru robe koju koristi vaš dobavljač za isti materijal.

Za materijale koji imaju istu šifru koju koristi i vaš dobavljač, nije potrebno upisivati podatke o zamjenskim šiframa.

Detaljniji opis ove funkcije možete pronaći u dokumentu 'Zamjenske šifre roba' (modul Osnovni podaci).