Stanje roba po inventuri

Stanje roba po inventuri je dokument koji prikazuje konačne rezultate inventure na odabrani datum.

Ovaj dokument ništa ne knjiži, nego samo na sveobuhvatan način prikazuje količinske i financijske podatke o stanju zaliha prije i nakon inventure.

U polje datum, potrebno je upisati datum na koji je napravljena inventura, i program će automatski učitati i iskazati stanje zaliha prije i nakon inventure.

OBRAZLOŽENJE
Budući da se inventuru može napraviti na dva načina ( svi artikli odjednom, ili pojedinačno po grupama roba), ovaj dokument na sveobuhvatan način prikazuje ukupne rezultate inventure na određeni datum. Dokument ne vrši nikakva knjiženja, jer su ona već napravljena od strane dokumenata Inventura roba i/ili Inventura roba po grupama. Također, ako se nakon inventure roba napravi još i automatsko usklađenje zaliha, ovim dokumentom su obuhvaćene i te korekcije vrijednosti, pa se njime iskazuje konačno vrijednosno stanje zaliha.