Skladište

Dokument Skladište koristi se za definiranje skladišta robe i/ili gotovih proizvoda.

Da bi mogli koristiti ostale dokumente iz grupe Robno i/ili Prodaja, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Skladište.

Za svako skladište u poduzeću, u dokument Skladište se upisuje po jedna stavka. Ako u poduzeću postoji samo jedno skladište, tada se ovim dokumentom upisuje samo jedna stavka.

Prilikom upisa podataka o skladištu, upisuju se šifra, naziv i adresa skladišta.
Šifra skladišta određuje se automatski, ako u polje za šifru upišete '0'.
U polje Naziv upisuje se naziv po kojem ćete kasnije identificirati skladište.
U polje Adresa upisuje se adresa skladišta.

U parametrima dokumenta Skladište upisuju se svi knjigovodstveni računi potrebni za automatsko knjiženje dokumenata kojima se vrši promet na skladištu. Korisnici koji imaju više od jednog skladišta, konta za automatsko knjiženje upisivati će za svako skladište posebno, budući da se u praksi za različita skladišta koriste različita konta.

Korisnici koji koriste i grupu Prodaja i grupu Robno, dokument Skladište imaju u obje grupe. Unatoč tome, podaci o skladištu upisuju se u dokument Skladište samo jednom, bilo u grupi Prodaja, bilo u grupi Robno. Jednom definirano, skladište vrijedi za obje grupe.