Evidencija o radnicima

Dokument 'Evidencija o radnicima' namijenjen je za evidenciju redovnih radnika zaposlenih kod poslodavca.

Upisuju se osobni podaci o radnicima (ime i prezime, OIB, adresa, ...) te podaci o njihom zapošljavanju.

Prilikom unosa podataka, potrebno je obratiti posebnu pažnju na slijedeće podatke:

RADNO VRIJEME - DNEVNO
Prilikom automatskog generiranja podataka o prisutnosti i odsutnosti radnika, kao dnevno radno vrijeme uzima se podatak koji je upisan na ovom mjestu.

VODITI EVIDENCIJU O RADNOM VREMENU
Ovaj podatak može imati dvije vrijednosti, DA ili NE. Ako odaberete Da, program će u dokumentima 'Prisutni radnici' i 'Odsutni radnici' automatski učitavati podatke o njegovoj prisutnosti (odnosno odsutnosti, ako je prethodno definirana dokumentom Plan odsutnosti).

Naime, za određene kategorije radnika (na primjer, ribari na brodu, poduzetnik osobno, članovi njegove obitelji, izvršni rukovodilac...) nije obvezno voditi evidenciju radnog vremena. U takvom slučaju, ovaj podatak treba postaviti na NE.

G.O. IZ PRETHODNE GODINE
Upisuju se sati neiskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne godine. Ovaj podatak program ne ažurira automatski, već ga se ručno upisuje na početku svake godine.

DATUM PRESTANKA RADA
Obavezno ga treba upisati nakon prekida radnog odnosa.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PLAĆA
Dokument 'Evidencija o radnicima' nije u direktnoj vezi s dokumentom 'Djelatnik' iz modula Plaća. Iako obadva dokumenta predstavljaju šifarnike radnika, riječ je o dva potpuno različita šifarnika kojima su zajednički samo ime i prezime, OIB i prebivalište radnika. Svi drugi podaci se bitno razlikuju, pa ih nismo ni povezivali u jedinstven šifarnik.

Ipak, veza između ovih šifarnika je potrebna u slučaju kada se automatski generiraju isplatne liste za modul PLAĆA. U tom slučaju, program podatke o radnicima iz modula Kadrovi i modula Plaća povezuje preko OIB-a radnika. Zato je od izuzetne važnosti da je OIB točno upisan u svim evidencijama.