Storno računa za predujam

Dokument Storno računa za predujam namijenjen je za storniranje ranije ispostavljenih računa za predujam i koristio se do ulaska u EU.
Zadržan je i nakon ulaska u EU, zbog korisnika koji ne žele knjižiti samo razliku po računu u porezne evidencije, već žele knjižiti u Obrazac I-RA dvije stavke:

- storno primljenog predujma
- račun u punom iznosu

To je moguće postići na slijedeći način:
1. a) izdati račun u punom iznosu, bez upisivanja primljenog predujma u za to predviđene rubrike
b) na računu, putem polja F-9 Memo, dodati podatke o primljenom predujmu (fiskalni broj predujma, datum primitka, iznos bez PDV-a, PDV) i iskazati razliku za platiti, odnosno nulu da bude u skladu sa Zakonom o PDV-u
2. Izraditi dokument Storno računa

3. U Modulu PDV, putem dokumenta IRA, evidentirati ranije izdani Račun za predujam s
negativnim vrijednostima, navodeći fiskalni broj računa za predujam i njegov datum izdavanja
(korisnici modula Financijsko brišu ponuđena knjiženja iz tablice knjiženja).

Dokument Storno računa za predujam automatski knjiži:

- FINANCIJSKO
- storno obveze za primljene predujmove
- storno obveze za PDV za primljene predujmove
- konto kupca potražno


VAŽNO UPOZORENJE:
U Dokument Storno računa za predujam, obrtnici ne unose plaćanje u tablicu plaćanja, jer će plaćanje upisati u Modulu PDV.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.